3d2affe083dbd9e07eb98ba7c96599f4.jpg
05a8846f86456fb99b1e8786705c5c1f.jpg
2e67d3089629bbdbe96be9f90ec68bbf.jpg
15addc8072852cfee0d524b2b322bbde.jpg
536618fa734babb59ee9d7ca0c0b63fb.jpg
c54b465907d32afceaf7a5ef4e12786e.jpg
d9620258f6d7e509c195fee6eae92b44.jpg
3d2affe083dbd9e07eb98ba7c96599f4.jpg
05a8846f86456fb99b1e8786705c5c1f.jpg
2e67d3089629bbdbe96be9f90ec68bbf.jpg
15addc8072852cfee0d524b2b322bbde.jpg
536618fa734babb59ee9d7ca0c0b63fb.jpg
c54b465907d32afceaf7a5ef4e12786e.jpg
d9620258f6d7e509c195fee6eae92b44.jpg
 • Amballazhi fleksibil
 • Shtypi i siguruar
 • Material reklamues
 • Etiketa
 • Ushqim i ngrirë
  Folia duhet të durojë manipulimin e prodhimit të ngrirë dhe të furnizojë mbrojtje nga hyrja e aromav...
 • Rostiçeri
  Më i shpërndari lloj i folisë, më i vjetër në programin tonë. Por tash edhe me mundësi për mbrojtje ...
 • Foli shumshtresore
  Mbrojtja e prodhimit, si dhe pamja solide e prodhimit të paketuar në rraftet, shfrytëzon përdorimin ...
 • Foli për vakum
  Prodhimet e ndryshme të cilat kërkojnë mbrojtje adekuate nga hyrja e ajrit kanë nevojë për vakuim, k...
 • Foli bariere MAP
  Keni nevojë për mbrojtjen dhe vazhdimin e afatit të prodhimit tuaj?
  Pakimi në atmosferë modifik...
 • Detergjente
  Përdorimi i materijaleve mjaft elastike, me trashësi adekuate, të cilat nuk lejojnë dëmtimin e paket...
 • Paketimi veç e veç i bonb...
  Prodhoni bonbone ose karamela?! Nevojitet paketim veç e veç i secilit nga këto prodhime, që të mbroh...
 • Palloma të lagta
  Gjithsesi, ka nevojë ta ruajnë aromën dhe lagështinë ashtu sikurse të jenë sot të paketuara. Por edh...
 • Qese me shtyp qendror ose...
  Mbasi folia do të jetë e shtypur dhe e laminuar, ne ju ofrojmë edhe prodhimin e qeseve , nese ajo ës...
 • Pasta dhe oriz
  Kjo mer pjesë në prodhimet tona standarde. Kombinimi i materijaleve është i zgjedhur që në paketimin...
 • Kapak nga alumini
  Me traditë , tash për tash të pa zavendësueshëm në mbrojtjen e prodhimit tonë. Me mundësi për ngjitj...
 • WAL etiketa dhe etiketa n...
  Etiketa për pije në role, për etiketere të automatizuara dhe të shpejta, me trashësi dhe lloje të nd...
 • Etiketa vetngjitëse
  Shtypi në llojet e ndryshme të materijaleve vetngjitëse, me bazë të ndrshme, maksimalisht deri 8 ngj...
 • CUT & STUCK
  Nëse etiketerja Juaj është model i vjetër, kurse Ju dëshironi etiketë e cila nuk është nga letra, po...
 • Etiketa OFFSET
  Ofrojmë etiketa me kualitet të lartë ofset, të përpunuara me lloje të ndryshme të letrës, në role os...

Pasta dhe oriz

Slika 2Kjo mer pjesë në prodhimet tona standarde. Kombinimi i materijaleve është i zgjedhur që në paketimin tuaj të japë fortësi, por edhe elasticitet të lejuar në manipulimin pas paketimit. Edhe gjithsesi...paketim i pasuruar me shypin i cili dallohet në raftet.