abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Amballazhi fleksibil

       1. Shtypi i thellë/Bakro

 1. 2 Makina për shtyp të thellë
 2. Gjerësija maksimale e shtypit deri 1300mm
 3. Numri maksimal i ngjyrave 9
 4. Mundësi për shtypje në sfond deri 3 ngjyra
 5. Mat lustrim i sipërfaqes në regjistër

  2. Shtypi Flekso 
 6. 3 makina për flekso shtypjen, cilindër qendror (CI)
 7. Numri maksimal i ngjyrave 8
 8. Gjerësi maksimale e shypit 1000mm
 9. Hapë maksimale 700mm

        3. Shtypi Flekso UV- etiketa vetëngjitëse

 1. Maksimalisht deri 8 ngjyra duke kyçur edhe lustrimin
 2. Vendosja e prarimit të ftohtë
 3. Shtypja e një ngjyre të ngjitëses ose bazës
 4. Shtypja e materijaleve me bazë të ndryshme

 4. 2 Makina për laminim

 1. Jotretës
 2. Tretës
 3. Gjerësi maksimale deri 1300mm

  5. 4 Makina për prerje të gjatësisë

 4. Dijametër maksimal deri 600mm
 5. Dijametër i brendëshëm i hilznës 70, 76 dhe 152mm (për 70mm, dijametër maksimal deri 450mm)
 6. Gjerësi maksimale për prerje 25mm

        6. Paisje tjetër

 1. 2 Makina për përpunimin e qeseve
 2. 1 Makinë për përpunimin e kapakëve nga alumini

1 Makinë për përpunimin e Cut&Stack etiketave

Slika 13