abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Shtypi Ofset

Shtypi ofset paraqet metodë e shtypit me të cilin prodhohet kualitet i lartë dhe shtyp afatgjatë. Dizajni kompjuterik i pregatitur me kujdes përçohet mbi pllakat e metalit me përdorimin e CTP tehnologjisë për zhvillimin e pllakave, ashtuqë i njëjti përçohet në Roler dhe mbas në letër.

Disponojmë me ofset makinat e shtypit të cilat ofrojnë shtypin në 6+1, 4 dhe 2 ngjyra, me trashësi dhe dimenzione të ndryshme të letrës. Disponojmë me makina automatike lineare për prodhimin e kopertinave të forta, makina për përpunimin e shtypit sitë.

Slika 12