abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Regatitja dhe Dizajni

Ekipi Ynë dizajnerik është i përbërë nga dizajnerë kreativ, komunikativ dhe të sinqertë, të cilit do t’ju mundësojnë spektër të gjerë të dizajnit dhe shërbimit grafik. Qëllimi Tonë kryesor është ta gjallërojmë vizonin Tuaj. Prej fillimi deri në fund, stafi Ynë me përvojë do ta krijojë dizajnin të cilin Ju e dëshironi dhe i cili do Ju japë përparsi para konkurencës tuaj.

Duke përdorur tehnologjinë më të re bashkëkohore, deri tash kemi dizajnuar dizajne më të ndryshme për:

Vizit kartela, broshura, fllaere, banere, revista, materijale reklamuese, katalogje, amballazha për prodhimet e industrisë ushqimore, joushqimore, kimike, farmaceutike dhe shumë të tjera.

Slika 15