abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Etiketa

Etiketa për pije në role, për etiketere të automatizuara dhe të shpejta, me trashësi dhe lloje të ndryshme të materijaleve (transparente, të bardha dhe të bardha- të metalizuara), për të ngritur efektin vizuel të prodhimit, në nivel të ri dhe më të lartë.

CUT & STUCK

Nëse etiketerja Juaj është model i vjetër, kurse Ju dëshironi etiketë e cila nuk është nga letra, por nga polipropileni, ne e orfojmë edhe atë zgjedhje. Nuk është e domozdoshme ta ndëroni etiketeren me paisje të re, të shtrenjtë, mjafton vetëm ta ndryshoni materijalin te i cili shtypni. Përparësija në krahasim me etiketën nga letra është në qëndrueshmërin e polipropilenit te lëngjet, grisja dhe lagështija.


Slika 8 WAL etiketa dhe etiketa në role

Etiketa për pije në role, për etiketere të automatizuara dhe të shpejta, me trashësi dhe lloje të ndryshme të materijaleve (transparente, të bardha dhe të bardha- të metalizuara), për të ngritur efektin vizuel të prodhimit, në nivel të ri dhe më të lartë.

Slika 10

Etiketa OFFSET

Ofrojmë etiketa me kualitet të lartë ofset, të përpunuara me lloje të ndryshme të letrës, në role ose në tabak.

Slika 9

 

Etiketa vetngjitëse

Shtypi në llojet e ndryshme të materijaleve vetngjitëse, me bazë të ndrshme, maksimalisht deri 8 ngjyra, me mundësi për shtypje në njërën ngjyrë të ngjitëses ose bazës, si dhe me mundësi për të aplikuar prarim të ftohtë.