abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Shtypi i siguruar

Nëse sigurimi Ju është prioritet i shtypit, shtypshkronja jonë Ju është partner i përkryer. Qëllimi tonë është të Ju furnizojë standart të lartë në sigurim të shtypit të dokumentave me dizajn inovativ, me kualitet ne ambient më se të sigurtë. Neve ofrojmë zgjedhje softvere e cila do t’ju ndihmojë të optimizohet sigurimi i dokumentave Tuaja ose dizajnet Tuaja egzistuese të përshtaten në nivelin më të lartë të mbrojtjes. Ofrojmë zgjedhje të jashëzakonshme të sigurimit ndaj shtypit për materijalet e votimit për zgjedhjet, çertifikatat e lindjes, diploma, indeksa, legjitimitete, bileta për lloto, gërvishtëse, materijale kontrolluese, vauçera, bileta dhe lloje të ndryshme të dokumentave sekrete.

Numërimi Dëftesa/Diploma
Bileta për Bingo/Gërvishtëse

Slika 14

Çertifikata lindje/ kurorëzimi/vdekje Indekse/Legjitimacione/Librezat e nxënësve Halogrami

test-img