abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Amballazhi fleksibil

Fleksografija (ose shkurtimisht Flekso shtypi) është forma e shypit që përdor pllaka Flekso relieve. Ajo në fakt është verzion modern i shtypit të lartë, i cili mundet të përdoret për të shtypur supstrate nga të gjitha llojet, duke kyçur edhe plastikën, filmat nga metali, celofanin dhe letrën. Përdoret për shtypjen e llojeve të ndryshme të amballazheve për ushqim, si dhe për të gjitha llojet e tjera të amballazheve. Disponojmë me kualitet të lartë dhe sistem komplet të digjitalizuar për përpunim dhe montim të pllakave për të shtypur.

Disponojmë me tehnologji moderne për shtypin e thellë që përdor cilindrër, të cilit me laser dhe me precizitet i gravohen qelija, ato janë të afta ta mbajnë ngjyrën, madhësinë dhe formën e shtypit. Mbi to pasqyrohet dizajni i parashikuar, me ndihmën e shtypit dhe efektit kapilar.

Mandej vijon laminirimi, konfekcionimi dhe parafinimi i amballazhës sipas dëshirës të konsumuesit final.

Ushqim i ngrirë

Folia duhet të durojë manipulimin e prodhimit të ngrirë dhe të furnizojë mbrojtje nga hyrja e aromave të jashtme. Nvarësisht nga prodhimi i cili paketohet, afati i tij i zgjatjes dhe lloji i pakerkës, përdoren kombinime të polipropilenit ose poliester me polietilen. Shtresa e fundit e metalizuar prap e thekson dizajnin dhe e dallon prodhimin nga të tjerët të konkurencës.


 Rostiçeri

Më i shpërndari lloj i folisë, më i vjetër në programin tonë. Por tash edhe me mundësi për mbrojtje plotësuese të prodhimit nga oksigjeni dhe lagështija, për çipsat që të jenë të freskët sikur të jenë të paketuar tash. Me varijante me polipropilen të metalizuar ku dizajni e mer shkëlqimin të plotë, deri në transparitet ose mat polipropilen, ku efekti i letrës e bën paketimin ekskluziv.

 Foli shumshtresore

Mbrojtja e prodhimit, si dhe pamja solide e prodhimit të paketuar në rraftet, shfrytëzon përdorimin e folive shumështresore. Kombinimet nvaren nga lloji i prodhimeve, mbrojtja të cilën ai prodhim e kërkon, dizajni e tj.

  Foli për vakum
Prodhimet e ndryshme të cilat kërkojnë mbrojtje adekuate nga hyrja e ajrit kanë nevojë për vakuim, kurse nvarësisht nga prodhimi dhe destinimi, të mundëshme janë disa kombinime të folive, në dy ose tre shtresa, me ose pa alumin ose poliamid.


 Slika 1    Foli bariere MAP

Keni nevojë për mbrojtjen dhe vazhdimin e afatit të prodhimit tuaj?
Pakimi në atmosferë modifikuese ndoshta është zgjedhja e Juaj. Shtresa EVON, e cila është e inkorporuar në foli është përgjigjja e cilësive bariere kulminative të folisë për pakim. Nuk lejon hyrjen të oksigjenit dhe era të jashtme, si dhe lëshimin i gazrave të brendëshme nga pakimi.

      Detergjente

Përdorimi i materijaleve mjaft elastike, me trashësi adekuate, të cilat nuk lejojnë dëmtimin e paketimit. Kurse në detin e prodhimeve të ngjajshme, juaji do të afirmohet me shtypin të qartë.

 Slika 3      Paketimi veç e veç i bonboneve (twiat-wrap) Letër e parafinuar

Prodhoni bonbone ose karamela?! Nevojitet paketim veç e veç i secilit nga këto prodhime, që të mbrohet prodhimi nga ndotja. Për pakerë me shpejtësi të madhe, kemi në disponim lloje të ndryshme të materijaleve. Pjesë e pa rrethuar duke mbështjellur veç e veç bonbonet ose karamelet. Gjithashtu edhe duke paketuar goma për të përtypur.

Slika 4      Palloma të lagta

Gjithsesi, ka nevojë ta ruajnë aromën dhe lagështinë ashtu sikurse të jenë sot të paketuara. Por edhe folia t’i durojë hemikalet që përdoren në këtë industri.

76 resized      Qese me shtyp qendror ose anësor

Mbasi folia do të jetë e shtypur dhe e laminuar, ne ju ofrojmë edhe prodhimin e qeseve , nese ajo është paramendimi i klientëve tanë. Prodhojmë qese me madhësi të ndryshme dhe ngjyra të cilat e ndihmojnë vazhdimin e afatit të zgjatjes të prodhimit.


Slika 2      Pasta dhe oriz
Kjo mer pjesë në prodhimet tona standarde. Kombinimi i materijaleve është i zgjedhur që në paketimin tuaj të japë fortësi, por edhe elasticitet të lejuar në manipulimin pas paketimit. Edhe gjithsesi...paketim i pasuruar me shypin i cili dallohet në raftet.
       Kapak nga alumini

Me traditë , tash për tash të pa zavendësueshëm në mbrojtjen e prodhimit tonë. Me mundësi për ngjitje mbi disa lloje të sipërfaqeve, si PP, PS, PET dhe të ngjajshme. Nuk ka kompromis kur bëhet fjalë për ruajtjen e shijes dhe freskisë të prodhimeve të qumështit. Në dispozicion janë dy forma 75,5 mm dhe 95,5mm.