abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Historiku

                Histori – 70 vjet kompetenci dhe përvojë

Historija e Shtypshkronjës, e cila në bazë është histori me veprimtari grafike në Republikën e Maqedonisë, filloj me punë në 12.11.1944, vetëm tetë ditë pas çlirimit të Manastirit. Filloi si puntori zejtarike me 22 të punësuar, që për gjashtë dekada të mbij në industri bashkëkohore grafike, te e cila egzistojnë rreth 200 të punësuar, nga sferat dhe profilet e ndryshme. Në vitin1948 Shtypshkronja u transformua në ndërmarrje industrijale, te e cila prej vitit 1950 është kyçur vetëqeverisja puntorike. Deri në fillimin e viteve 70-ta ka zhvillim të pavarur, ashtuqë që transformohet në Organizatë Themelore për punë të bashkuar ,,Kiro Dimitrovski Dandaro", në kornizë të organizatës puntorike Enti grafik i Manastirit. Në fillim të viteve 90-ta, në proçesin e tranzitimit të kapitalit shoqëror, u rrit në Shoqëri aksionerike, në të cilën formë me sukses daton deri në sot.

Prej fillimit të vet, deri në sot Shtypshkronja e ruajti kontinuitetin e zhvillimit, të formuara janë kushte sipërfaqsore, kadrike dhe tehnologjike, të cilat i mundësojnë zhvillim dhe prosperitet të përhershëm.

                 Emri

KIRO DIMITROVSKI-DANDARO ishte punëtor grafik, luftëtar i vërtetë, dashamirës dhe humanist. Ai bën pjes ndërmjet plejadës luftëtar të cilët e dhanë jetën të tyre për lirinë dhe zhvillimin e vendit të tyre. Sot ai paraqet simbol për të punësuarit në Shtypshkronjën dhe i gjith kolektivi ndaj tij e shpreh respektin të veçantë.

                Shtypshkronja sot

Me historin të saj të pasur në prodhimin e kualitetit- të lartë botues, kalimin e përhershëm e të priturave nga klientët, sot Shtypshkronja u ngrit në nivel të lartë në Industrin grafike. Sot Shtypshkronja e përfaqson Industrin grafike në Republikën. Duke punuar sipas parimeve bashkëkohore në teritorinë në më shumë shtete ballkanike dhe shtetërore, Shtypshkronja e vendosi dhe e mirmbajti qëllimin afatgjatë, e ai është bashkim i pozitës lidere në tregun, sjellje të ndërgjegjëshme dhe përgjegjëshme, si dhe mardhënie profesionale ndaj konsumuesve. Kemi në dispozicion tehnologji bashkëkohore, i ndjekim të arriturat e nivelit europian dhe botëror në industrin grafike. U ofrojmë shërbime të plota ( full service) në pjesën e :

  • Pregatitjes (prepress)
  • Shtypit ofset (offset printing)
  • Shtypit të siguruar (security printing)
  • Mbarimit (pospress)
  • Amballazhit fleksibil

Tentojmë të sigurojmë kualitet të lartë te prodhimeve tona nëpërmjet përdorimit dhe kombinimit të tehnologjive me sofistikim të lartë, që përkasin në buxhetin të klientëve tanë dhe afateve të dhëna nga to. Tentojmë ta arrimë besimin dhe lojalitetin ndaj klientëve tanë.

Krenar jemi në të që sot paraqet Shtypshkronja dhe punojmë me shumë mund që ta mirmbajmë atë traditë, me funkcionimin që më së tepërmi i kënaq nevojat e konsumuesve. Krenar jemi në faktin që jemi një nga kompanitë e rralla me listë referentuese në nivel lakmues, që flet vetë për vete.