3d2affe083dbd9e07eb98ba7c96599f4.jpg
05a8846f86456fb99b1e8786705c5c1f.jpg
2e67d3089629bbdbe96be9f90ec68bbf.jpg
15addc8072852cfee0d524b2b322bbde.jpg
536618fa734babb59ee9d7ca0c0b63fb.jpg
c54b465907d32afceaf7a5ef4e12786e.jpg
d9620258f6d7e509c195fee6eae92b44.jpg
3d2affe083dbd9e07eb98ba7c96599f4.jpg
05a8846f86456fb99b1e8786705c5c1f.jpg
2e67d3089629bbdbe96be9f90ec68bbf.jpg
15addc8072852cfee0d524b2b322bbde.jpg
536618fa734babb59ee9d7ca0c0b63fb.jpg
c54b465907d32afceaf7a5ef4e12786e.jpg
d9620258f6d7e509c195fee6eae92b44.jpg
 • Amballazhi fleksibil
 • Shtypi i siguruar
 • Material reklamues
 • Etiketa
 • Ushqim i ngrirë
  Folia duhet të durojë manipulimin e prodhimit të ngrirë dhe të furnizojë mbrojtje nga hyrja e aromav...
 • Rostiçeri
  Më i shpërndari lloj i folisë, më i vjetër në programin tonë. Por tash edhe me mundësi për mbrojtje ...
 • Foli shumshtresore
  Mbrojtja e prodhimit, si dhe pamja solide e prodhimit të paketuar në rraftet, shfrytëzon përdorimin ...
 • Foli për vakum
  Prodhimet e ndryshme të cilat kërkojnë mbrojtje adekuate nga hyrja e ajrit kanë nevojë për vakuim, k...
 • Foli bariere MAP
  Keni nevojë për mbrojtjen dhe vazhdimin e afatit të prodhimit tuaj?
  Pakimi në atmosferë modifik...
 • Detergjente
  Përdorimi i materijaleve mjaft elastike, me trashësi adekuate, të cilat nuk lejojnë dëmtimin e paket...
 • Paketimi veç e veç i bonb...
  Prodhoni bonbone ose karamela?! Nevojitet paketim veç e veç i secilit nga këto prodhime, që të mbroh...
 • Palloma të lagta
  Gjithsesi, ka nevojë ta ruajnë aromën dhe lagështinë ashtu sikurse të jenë sot të paketuara. Por edh...
 • Qese me shtyp qendror ose...
  Mbasi folia do të jetë e shtypur dhe e laminuar, ne ju ofrojmë edhe prodhimin e qeseve , nese ajo ës...
 • Pasta dhe oriz
  Kjo mer pjesë në prodhimet tona standarde. Kombinimi i materijaleve është i zgjedhur që në paketimin...
 • Kapak nga alumini
  Me traditë , tash për tash të pa zavendësueshëm në mbrojtjen e prodhimit tonë. Me mundësi për ngjitj...
 • WAL etiketa dhe etiketa n...
  Etiketa për pije në role, për etiketere të automatizuara dhe të shpejta, me trashësi dhe lloje të nd...
 • Etiketa vetngjitëse
  Shtypi në llojet e ndryshme të materijaleve vetngjitëse, me bazë të ndrshme, maksimalisht deri 8 ngj...
 • CUT & STUCK
  Nëse etiketerja Juaj është model i vjetër, kurse Ju dëshironi etiketë e cila nuk është nga letra, po...
 • Etiketa OFFSET
  Ofrojmë etiketa me kualitet të lartë ofset, të përpunuara me lloje të ndryshme të letrës, në role os...